Program VZP Plus stomatologie
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020
Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.
Provozní řád stomatologického pracoviště